Operační střediska a krizové místnosti – dokonale funkční nervové centrum

Operační střediska a krizové místnosti – dokonale funkční nervové centrum

Řešení

Komplexní technologické řešení operačních středisek a krizových center.

Vlády a organizace využívají k řešení krizových situací operační střediska již od nepaměti. Přestože se v průběhu času rozvinula do různých forem a účelu použití, k jejich společným a neměnným atributům patří nabytí co nejpřesnějšího situačního povědomí, zvládnutí hrozeb a zajištění bezpečnosti. Ačkoliv je zřejmé, že se jejich provoz neobejde bez špičkových technologií, moderní operační střediska by měla být mnohem více než jen výkladní skříní video stěn a blikajících kontrolek. Podobně jako nervové centrum v lidském těle by měla být schopná propojovat zdroje informací, procesy, osoby, systémy a data do jednoho provozního celku kritické infrastruktury. 

Koncepce operačních středisek může být různá. Mohou být aktivována jednorázově, jako reakce na vzniklý incident nebo pracují nepřetržitě, např. střediska pro zajištění veřejné bezpečnosti a zdraví, tedy ta, která využívá policie a další složky IZS či složky zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Audiopro dlouhodobě zajišťuje technologická audiovizuální a komunikační řešení pro nejrůznější profesionální účely a instituce, včetně těch vládních.

Ve všech případech by měl být systém operačního střediska navržen jako celek a s ohledem na to, jakým způsobem bude využíván. Měl by být spolehlivý, flexibilní a škálovatelný. Systémy operačních středisek či krizových místností musejí mnohdy pracovat nepřetržitě, musejí být schopny se adaptovat na nové uživatele, neočekávané situace a extrémní vytížení. Nejedná se navíc o statická prostředí, a proto by měla být schopná ‚růst‘ v čase a podporovat nové technologie. To vše jsme díky svým zkušenostem a moderním technologiím, které na český trh dodáváme, schopni zajistit.

Michal Černý, Audiopro s.r.o., Key AccountManager

Vše začíná inteligentním, multifunkčním nábytkem

Technologická řešení dnes již není možné vnímat jako „add-on“ (doplněk), tedy něco, co je do prostoru dodáno později a bez výraznější interakce s jeho uspořádáním či vybavením. Audiopro již v minulosti prokázalo, že si je této nezbytné symbiózy dobře vědomo. Audiopro proto spolupracuje se španělským dodavatelem – firmou Room Dimensions (RDI), jež se specializuje na nábytek „šitý na míru“ operačním a řídícím střediskům, krizovým a konferenčním místnostem.

Kromě moderního designu jsou obrovskou devizou RDI především excelentní dispozice pro uložení velkého množství elektroniky a perfektní ergonomie připravená na non-stop provoz s vysokou zátěží. Důmyslný design tohoto mobiliáře počítá se všemi možnými nároky: s pohybem v místnosti, vizuálním kontaktem operátorů, flexibilní integrací monitorů různého formátu, přípojnými body, skrytými kabelovými trasami i s opěrkami na nohy.

V operačních střediscích by měl být funkční nábytek, který je navržen přímo pro provoz v řídícím centru, a který již dopředu myslí na integraci četného vybavení a technologií. "Chytrý" nábytek počítá i s takovými detaily jako je např. režimové řízení barev. Podsvětlení nábytku se v případě opravdu kritické situace, která vyžaduje maximální pozornost všech zúčastněných, zbarví dočervena.

Michal Černý, Audiopro s.r.o., Key Account Manager

Přesné situační povědomí

Úkolem operačního střediska je v prvé řadě situace monitorovat a správně je vyhodnotit. Pro získání co možná nejpřesnějšího kontextu by operační důstojníci měli mít přístup k široké škále relevantních vizuálních informací. Proto by se mělo zobrazit vše, co dopomůže k co možná nejpřesnějšímu situačnímu povědomí a vyhodnocení situace před tím, než padne rozhodnutí o reakci. Proto zde kromě individuálních monitorů nesmí chybět velkoformátová zobrazovací stěna – projekční plocha, pro sdílení například geoprostorových mapových podkladů, záznamů z bezpečnostních a dopravních kamerových systémů, informací o pohybu hlídek v terénu, aktuálních televizní zpravodajství, ale i informací o počasí, obsahu sociálních sítí, ploch jednotlivých počítačů v místnosti, různých dokumenty, aplikací či probíhající videokonference.

Hlavním „oknem do světa“ mimo operační středisko je v podání firmy Audiopro systém projekce, jenž je tvořen vysoce kvalitní projekční plochou amerického výrobce Screen Innovations (SI) a dvěma projektory Epson. Projekční plátna SI vynikají nad běžně dostupnými především svou pokročilou technologií potlačení ambientního světla, díky které poskytují dokonalý obraz i bez nutnosti zatemnění.

Kromě kvality zobrazení jsou projekční plochy SI také snadné na instalaci a údržbu. Představují spolehlivější alternativu vůči stavebně i finančně nákladným video či LED stěnám.

Michal Černý, Audiopro s.r.o., Key Account Manager

Dva laserové projektory jsou v běžném provozu využívány současně v eko režimu 50% s tím, že se jejich obraz překrývá. Kromě nižší hlukové hladiny je hlavním důvodem tohoto řešení záloha. Pokud by jeden z projektorů náhodou vypověděl službu, druhý zjistí úbytek jasu a automaticky naběhne na 100% tak, aby operační středisko v kritické chvíli nepřišlo o sdílené vizuální informace.

Kromě výše uvedených zdrojů lze k hlavní projekci připojit takřka libovolné zdroje obsahu, a to i z osobních mobilních zařízení či počítačů kohokoliv, kdo je v operačním středisku přítomen. Technologické řešení Audiopro počítá také se strategickým zobrazením více informací na jedné obrazovce (obsah v obsahu) a zapojením interaktivních displejů Sharp, umístěných v blízkosti hlavní projekční plochy na pojízdném stojanu. Tyto interaktivní obrazovky umožňují řídícím důstojníkům například zakreslovat situace do reálných mapových podkladů nebo jinak vizuálně pracovat s daty. K podpoře operativnějšího prostředí je Audiopro schopné vybavit operační středisko systémy bezdrátových prezentací Mersive

Proaktivní a srozumitelná komunikace

Pokud operační středisko není provázáno s komunikačními systémy a procesním workflow, pak je neefektivní a neschopné rychle dodat správné informace správným lidem. Toto obsahuje i napojení na systémy včasného varování a reakce, videokonference, analogové telefonní linky či vysílačky. Toto řešení napomáhá také snadnější proaktivní spolupráci a výměně informací mezi různými regiony. Dvě operační střediska například z Prahy a Středních Čech se mohou přes videokonferenci zabezpečeně spojit a promptně řešit situaci společně.

Námi dodávaná videokonference není navíc limitována pouze na technologii SIP a protokol H.323. Díky podpoře SW klientů mohou operátoři v našem systému komunikovat a sdílet obsah i přes běžné videokonferenční služby, jako jsou například Teams.

Michal Černý, Audiopro s.r.o., Key Account Manager

K plošnému ozvučení řídícího střediska volí Audiopro reproduktorové systémy značek Biamp a Dynacord, které se již stihly osvědčit v mnoha instalacích, včetně zasedacích místností a konferenčních sálů. Prověřené technologie jsou nasazeny i pro zachycení obrazu a zvuku přímo uvnitř operačního střediska.  Zatímco se o videozáznam starají inteligentní PTZ kamery Avonic, zachycení zvuku mají za úkol špičkové dánské mikrofony DPA či chytré mikrofony Biamp Parlé s automatickou lokalizací řečníka.

V obou případech se tyto mikrofonní technologie vyznačují mimořádnou kvalitou zvuku a srozumitelností, která je pro komunikaci klíčových rozhodnutí zásadní. Toto řešení kombinuje celoplošné mikrofonní pokrytí s individuálními mikrofony pro každého z operátorů. Oba způsoby snímání zvuku mají v operačních střediscích své opodstatnění a je samozřejmě možné využívat je jednotlivě, nebo je kombinovat.

Kromě 100% funkční komunikace směrem dovnitř a ven může být v některých hektických případech či v hlučnějším prostředí zapotřebí zajistit také bezproblémovou a zcela zřetelnou vnitřní komunikaci. Tu Audiopro řeší interkomovými systémy Clear-Com, které patří k naprosté špičce a jsou využívány největšími světovými produkcemi.

Spolehlivá a efektivní distribuce dat

K zajištění bezproblémového toku zvukových i obrazových informací HD kvality využívá Audiopro dlouhodobě AVB/NHD systémy Biamp Tesira a Wyrestorm NetworkHD. Veškeré zvukové i obrazové signály jsou tak zpracovány a distribuovány na jedné jediné platformě s otevřeným digitálním standardem, který v rámci jediné IP sítě umožňuje přenášet veškerý audiovizuální obsah, využívat AVB zesilovače, řídit kamery a další prvky systému. Kromě mimořádné kvality, dokonalé časové synchronizace a nízké latence toto řešení také snižuje nároky na instalaci, redukuje náklady na vybavení, eliminuje problémy s interoperabilitou, je dobře škálovatelné a díky vyloučení nepřehledného množství propojovacích kabelů značně zjednodušuje údržbu celého systému. Tato technologie rovněž umožňuje řešit uživatelsky velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí řídících panelů nebo tabletu.


Audiopro v rámci svého komplexního řešení myslí i na spolehlivé spojení operačního střediska s okolním světem.  Výpadek či prodleva v toku informací, byť v řádu několika sekund, může způsobit velké škody na majetku i zdraví. Z tohoto důvodu je záložní připojení k internetu odbaveno pomocí systému PEPLINK, který pracuje s více SIM kartami, využívá sdílená přenosová pásma a vyznačuje se extrémně vysokou stabilitou.

Krizová místnost není jen „chytřejší zasedačka“

Audiopro počítá také s řešením pro vybudování funkční krizové místnosti, která je většinou k operačnímu středisku přidružena. V krizové místnosti se scházejí osoby pověřené intenzivně jednat a přijímat rozhodnutí během mimořádných událostí. I v tomto případě jsou ke správnému vyhodnocení situace a rizik zapotřebí vhodné audiovizuální, komunikační či záznamové technologie, ne nepodobné těm, které využívají pokročilé moderní zasedací místnosti.

I při návrhu tohoto prostoru se počítá s nábytkem značky Room Dimensions, který zvládá nejrůznější propozice dané místnosti. Opět je myšleno na integraci zobrazovacích technologií, na elektroniku a způsob jednání během krizové situace. Audiopro je rovněž schopno na velmi vysoké úrovni zajistit zvukové odhlučnění prostoru či jeho zatemnění v podobě zmléčnění skel či roletového systému značky Screen Innovations.

Podobně jako v operačním středisku, také krizová místnost by měla soustředit všechny informace. I zde je využita AVB/NHD distribuce zvukového a obrazového materiálu, napojená na datové toky operačního střediska. Tímto způsobem jsou opět získávány veškeré mapové podklady, obrazy z kamerových systémů, internetu apod. „Samozřejmostí je opět distribuce DVBT/satelitního signálu převedeného do IP distribuce tak, aby osoby řešící krizové situace měly možnost sledovat zpravodajství klíčových českých a zahraničních médií, včetně ČT24, CNN Prima News, BBC, CNN, RT nebo Al-Jazeery,“ vysvětluje Michal Černý.

Chytrá krizová místnost s jednoduchým a intuitivním ovládáním pomocí tabletu je v režii Audiopro připravena i na situace, kdy do ní vstoupí osoba s vlastním zařízením. Materiál, který jednotlivec přináší ve svém telefonu či notebooku přímo „z terénu“ lze snadno a rychle sdílen na zobrazovacích zařízeních v místnosti. Audiopro má ve svém portfoliu rovněž řadu bezdrátových prezentačních technologií, včetně interaktivních displejů.

Kromě ústřední zobrazovací plochy, která kopíruje řešení projekce operačního střediska (projekční plátno a dvojice laserových projektorů), jsou pro krizové místnosti připraveny výsuvné stolní monitory značky Arthur Holm.

Displeje, které jsou běžně uschované v desce stolu z ní v případě potřeby vyjedou a mohou je pak dle dispozic místnosti sledovat současně dva až čtyři přísedící

Smysly jako „Ostříž“

V krizové místnosti lze instalovat stolní nebo stropní prostorové mikrofony řady Biamp Parlé, které jsou vybaveny technologií Beamtracking, jež inteligentním způsobem aktivně sleduje probíhající hovor a zachovává integritu signálu a zvukovou kvalitu i v okamžiku, kdy se mluvčí pohybují po místnosti. O obrazový záznam z místnosti se podobně starají chytré PTZ kamery Avonic, pracující s funkcí automatického zaostřování a přemisťování. Kromě nejrůznějších videokonferenčních prostor nacházejí své uplatnění v řadě soudních síní, ve výslechových místnostech nebo zdravotnických zařízení.

Zvuk a obraz z krizové místnosti lze podobně jako v operačním středisku využít pro účely videokonference (i zde platí podpora H.323, SIP i SW) nebo k pořízení záznamu z jednání. Z krizové místnosti se připojíte k videokonferencím odbavovaným z operačního střediska nebo vytvoříte vlastní zabezpečená spojení. Stejně jako v operačním středisku i zde existuje napojení na analogovou telefonní linku či vysílačky. Plošné ozvučení je řešeno reprosoustavami Biamp a Dynacord.

Důležitou součástí komplexního řešení krizové místnosti je sofistikovaný záznamový software Ostříž vyvinutý týmem Audiopro. Ostříž byl v minulosti již několikrát úspěšně prověřen praxí ve výslechových místnostech. Kromě toho, že dokáže spolehlivě „ulovit“ a zálohovat záběry kamer a zvuk, disponuje i několika funkcemi pro pokročilé zpracování záznamu, včetně automatické střižny nebo velice praktického automatického přepisu jednání.

„Protože se často jedná o záznam sloužící pro právní účely, naší prioritou byla především mimořádná srozumitelnost“ uzavírá Michal Černý.

Navrhujeme a realizujeme vlastní zakázková systémová řešení šitá na míru firmám, útvarům státní správy i bezpečnostním a záchranným složkám.

Michal Černý

michal.cerny@audiopro.cz+420 608 213 669

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com