Budoucnost video komunikace a produktivních jednání

Budoucnost video komunikace a produktivních jednání

Reference

Zpráva o trendech v oblasti video komunikace. Video jako mainstream. Čekání je u konce. Zamyšlení Craiga Malloyae, zakladatele a ředitele společnosti Lifesize nad přitomností a hlavně budoucností videokonferenčních technologií.

Předmluva Craiga Malloye

Předmluva Craiga Malloye

Když jsem se v roce 1994 rozhodl vytvořit mimořádnou videokonferenční technologii, svět na ni ještě nebyl připraven. Ve skutečnosti jsem musel počkat dalších 24 let, prodat dvě společnosti a sledovat nástup cloudových služeb. Teprve až nyní jsou videokonference považovány za běžnou součást firemní kultury. Proč to však trvalo tak dlouho?

Samozřejmá přítomnost a naprostá jednoduchost nakládání s video obsahem ve spotřebitelském mainstreamu velmi zásadním způsobem ovlivnila využití videa v pracovním prostředí. Pokud jde o technologie používané na pracovištích, lidé od nich očekávají stejnou uživatelskou zkušenost, jaké se jim dostává od jejich osobních zařízení. Tento trend začal společně s nástupem chytrých telefonů a aplikací, jako jsou FaceTime® a Skype, a transformoval se do služeb, které tu máme dnes. Mám na mysli především cloudové video, které nabízí naprostou uživatelskou jednoduchost, bezpečnost a spolehlivost. To vše prostřednictvím konzistentního a moderního uživatelského rozhraní, které můžeme každý den využívat v zasedacích místnostech i na osobních zařízeních.

A jsme u toho! Video se stalo nezbytností a samozřejmostí, už to není jen volitelná možnost. Pro nás to znamená, že se můžeme přímo podílet na situaci, kdy mají prvotřídní video technologie obrovský dopad na společnosti z celého světa a napříč odvětvími.

Cílem této zprávy je inspirovat. Ať už jste ředitel společnosti, IT specialista, obchodník či koncový uživatel, měla by vás inspirovat k tomu, abyste začali využívat video podle toho, jaký je jeho skutečný smysl: spojovat lidi. V letošním roce se několik členů našeho týmu zúčastnilo odborných panelů, aby zde diskutovali o současném stavu v oblasti jednotné komunikace a spolupráce (UCC), a také aby zde sdíleli své vize o úloze videokonferenčních technologií. Následující text je shrnutím poznatků z těchto odborných a analytických setkání.

Přítomnost

Přítomnost

Cloudová architektura se poprvé objevila před pěti lety a okamžitě silně otřásla oblastí HD videa. Společnosti, které dnes nabízejí video konferenční a komunikační technologie, buď přešly na Cloud, a nebo se specializují na lokální „on-premise“ řešení. Kromě nich je tu také mnoho firem, které jsou natolik mladé, že Cloud je tím jediným, co kdy poznaly.

Trendy, které zásadně ovlivnily současný stav technologií v oblasti jednotné komunikace a spolupráce:

Změnila se místa, kde lidé pracují
Práce z domova (tzv. home office), práce na dálku, sdílené kanceláře, kavárny – video služby každý den umožňují pracovat mnoha lidem kdekoliv na světě a být přitom interaktivním způsobem a ve vysoké kvalitě ve spojení se svými týmy.

Zmenšily se místnosti, ve kterých lidé spolupracují
Společnosti, které přecházejí k otevřenější dispozici svých kanceláří začínají k týmové spolupráci více využívat menších zasedacích místností. Technologie, jako jsou video konference a bezdrátové sdílení obsahu, se stávají součástí každého podobného prostoru – tedy nejen jednacích místností určených pro úzké vedení firmy tak, jako tomu bylo v minulosti.

Uživatelé očekávají interoperabilitu a flexibilitu
Vy máte Skype for Business, Cisco, Polycom, Slack, HipChat a další… Já používám Lifesize. I přes všechny rozdíly bychom se ale měli být schopni spojit. A skutečně tomu tak je! Každodenní obchodní styky jsou tvořeny uživateli, kteří požadují nástroje pracující s takovými standardy, které jsou navzájem kompatibilní a jsou schopné pracovat v rámci existujících workflow.

Mění se pracovní síla
Nejsilnější generaci dnešního trhu práce představují tzv. miléniáni. Firmy, které chtějí přilákat ty nejlepší z těch, pro které jsou digitální technologie něčím přirozeným, dávají přednost kultuře práce založené na video komunikaci a lépe se tak přizpůsobují agilní pracovní praxi.

Budoucnost

Jednou z největších výhod spojení chytrých konferenčních zařízení Lifesize a cloudových služeb je možnost využívat nejnovější trendy ze světa hardwaru i softwaru, aniž by bylo nutné provést úplnou obnovu interiéru zasedací místnosti. CTO společnosti Lifesize Bobby Beckman se nedávno společně s COO Michaelem Hemlbrechtem zúčastnil odborného semináře na veletrhu InfoComm 2018 v Las Vegas. Níže uvádíme několik technologických trendů, které zde zaznamenali.

1. Video již není jen výhodou, stalo se nezbytností
Video konference již nebudou jen strategickou výhodou společností. Budou-li firmy chtít tzv. udržet krok, stanou se pro ně nutností. Z bonusové funkce či možnosti se totiž stává podmínka nezbytná pro dálkovou spolupráci se zaměstnanci či pobočkami. V blízké budoucnosti si umíme představit rovněž virtuální prohlídky nemovitostí, automatické tlumočení vícejazyčných hovorů či rozmach telekomunikačních zdravotnických služeb. A to je jen pouhý zlomek toho, co je možné. Obrazová komunikace bývá často považována za „to nejlepší hned po osobním setkání“. Avšak vzhledem k tomu, jakým způsobem začínají pokroky v oblasti umělé inteligence a rozšířené reality proměňovat zážitky z video přenosu, dá se předpokládat, že funkce, jako jsou živé tlumočení nebo monitoring výrazů obličeje, dokáží časem posunout video-hovory dokonce až za hranice možností osobního setkání.

2. Prioritou je především prožitek uživatele
Nyní, když je většina technologií na trhu „dostatečně dobrá“, dostáváme se do bodu, kdy se výrobci namísto snah o zlepšení kvality budou daleko více soustředit na tzv. uživatelskou zkušenost. Snahy, jakými jsou například další zlepšení již tak vysokého rozlišení, budou považovány spíše za „marnivost“ a budou vystřídány úsilím o lepší efektivitu a produktivnější funkce řízené automatizací a umělou inteligencí. Pojem „Cisco shop“ doslova zmizí v zapomnění. Uživatelské preference totiž dostanou přednost před investicemi do zastaralého hardwaru a překonaných modelů služeb.

Přístup, který se takto silně soustředí na koncového uživatele, umožní růst víceúčelových miniaturních i větších místností, které mohou pracovní týmy využívat více než jen pro osobní jednání. Technologie jednacích místností se neustále vyvíjejí. Ty, které bývaly výlučně privilegiem zasedacích místností úzkého vedení firem, se nyní přesouvají také do standardních konferenčních místností a „běžných“ zasedaček. Firmy, které chtějí co nejlépe využívat své prostory, integrují do každé zasedací místnosti videokonferenční systém a v neposlední řadě také zainvestují do nízko-nákladových konferenčních prostor postavených pro jednu až dvě osoby.

3. Video konference na prvním místě
Cena, cloud a celistvost – tato tři„c“ už nejsou tím nejpodstatnějším. Novým „zaklínadlem“ je slovo kultura – přesněji řečeno: firemní kultura, která klade video konferenční nástroje na první místo. Jakým způsobem budou společnosti a IT specialisté řešit přístup, který předpokládá, že každý zaměstnanec bude k dispozici pro video hovor z jakéhokoliv zařízení? Budeme svědky většího důrazu na přebírání vědeckých poznatků o technologii, které půjdou ruku v ruce s důrazem na prožitek uživatele.

Zjednodušená uživatelská zkušenost není ovšem náhradou za potřebu vzdělávat se. I přesto, že jsou jednotlivé funkce a průběh hovorů intuitivnější, koncoví uživatelé stále chtějí mít pod kontrolou osvědčené postupy a pokročilí uživatelé se stále chtějí učit věci i nad rámec běžného použití.

4. Hledání rovnováhy mezi kvalitou a mobilitou
Přímá dostupnost videokonferencí po celém světě v kombinaci s tím, že k více než 50% všech hovorů se připojují další účastníci, měla za následek vytvoření nové výzvy pro poskytovatele těchto služeb – a sice co nejefektivnější využití rozsahu pásma sítě. Pro zajištění špičkového zážitku z video hovoru bude kladen důraz na vývoj síťové architektury video služeb tak, aby byly i u dostupných systémů co možná nejefektivnější a směřovaly k využívání špičkového 4k rozlišení.

Technologie WebRTC a webové aplikace, které běží nativně na internetových prohlížečích a nevyžadují pro svůj provoz další moduly či rozšíření, pomohou odstranit mnoho komunikačních bariér. Díky těmto nástrojům se může k video hovoru připojit každý člověk se zařízením, které má vestavěnou kameru.

5. Technologie určené pro zasedací místnosti se „sbližují“
Už dávno nepracujeme v prostředí navzájem izolovaných komunikačních nástrojů. Audio, video, sdílení dat či digitální whiteboarding – to vše se spojilo v interaktivní zasedací místnost, která má reálný vliv na způsob, jakým mezi sebou lidé spolupracují. Termín „jednotná komunikace a spolupráce“ nebyl nikdy výstižnější. Současnou výzvou je ovšem „vetkat“ tyto produktivní nástroje do procesu pracovní (sou)činnosti.

Jednotlivé firmy dnes v průměru „žonglují“ s o něco více než čtyřmi (4,4) různými technologiemi, které potřebují k tomu, aby byli propojeni uživatelé uvnitř zasedací místnosti i směrem ven. S tím, jak dochází ke sloučení těchto technologií, video komunikace bude fungovat bezproblémověji a uživatelé se tak budou moci více soustředit na samotný obsah setkání. 

6. Zvyšující se míra automatizace a produktivity (ro)botů
Digitální zpracování přirozeného jazyka v oblasti spotřebitelských technologií – jako jsou asistenční  systémy Siri, Alexa a Cortana – vzbudilo zájem o automatizaci a technologii „botů“ také ve firemním prostředí. Její využití může mít například formu rozpoznávání výrazu obličeje, automaticky generovaného shrnutí jednání, inteligentních poznámek/anotací, jazykového překladu apod. Sledujte bedlivě tuto technologii, neboť má do oblasti video spolupráce rázně nakročeno. V automatizaci a technologii botů bude hrát ovšem obrovskou roli bezpečnost. Firmy totiž hledají způsob, jak této technologie využít bez toho, aniž by své zaměstnance vystavovaly cloudovým technologiím a s tím spojeným možným útokům na úrovni koncového uživatele. I proto má dnes řada firem zájem o technologii rozpoznávání hlasu, zároveň ale není ochotná používat aplikace založené výhradně na bezpečnostních důvodech.

7. Vzestup umělé inteligence a strojového učení
Od potlačení šumu na pozadí a funkce echo cancellation, až po rozpoznávání hlasu a obličeje – strojové učení již stihlo, alespoň z pohledu koncového uživatele, udělat značný pokrok ve způsobu naší komunikace. Pokud jde o IT administrátory, kteří spravují komunikační technologie, strojové učení pomohlo při monitorování sítí a koncových bodů a přispělo tak ke zvýšení spolehlivosti a výkonu.

Videokonferenční řešení, které se spoléhá na cloudové služby, nám poskytuje obrovské množství údajů o zvyklostech během meetingů. Tato data by nám s pomocí umělé inteligence a strojového učení mohla umožnit optimalizovat používání této platformy a zároveň zlepšit efektivitu meetingů. (Umělá inteligence ve skutečnosti stojí i za mnoha dalšími trendy, viz například virtuální asistenti, či rozpoznávání obličeje.) Na základní úrovni by nám umělá inteligence mohla stanovit optimální délku jednání, ideální počet účastníků schůzky nebo nejvhodnější část dne k uspořádání zasedání s ohledem na jeho produktivitu. Funkce rozpoznávání hlasu by mohla analyzovat obsah schůzek, porovnat ho s jinými schůzkami v téže organizaci a na základě toho vytvořit návrhy na propojení lidí, jejichž dovednosti a znalosti by se mohly vzájemně doplňovat.

Poznámka k GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v blízké době naruší inovace v oblasti umělé inteligence a strojového učení. GDPR totiž vyžaduje ke zpracování osobních údajů informovaný souhlas uživatele. Vzniká tak otázka, jakým způsobem je možné v prostoru umělé inteligence takového souhlasu dosáhnout. S probíhající implementací GDPR bude na toto téma přibývat stále více zpráv a zároveň bude zajímavé sledovat, jakým způsobem GDPR ovlivní pracovní spolupráci.

Závěrem

Není pochyb o tom, že se společnosti a podniky snaží vypořádat s různými trendy v oblasti komunikace. Pokud jde o videokonference, zaznamenali jsme v současném roce několik postřehů.

Za prvé: Technologie, které máme doslova „pod našimi prsty“, jsou vynikající a stejně jako každá jiná generace jsou součástí osobních zařízení, které lidé používají. Z toho vyplývá, že hlavním hnacím motorem budoucích inovací se stane právě kvalita zkušenosti uživatele. To, co chce uživatel, bude tím nejdůležitějším kritériem.

Za druhé: Dopad videa na specializované typy jeho využití bude i nadále růst. Pokud jde o jeho nasazení v pracovním procesu, viděli jsme zatím jen špičku ledovce. Jak již bylo zmíněno dříve, video zde bylo až dosud považováno jen za výhodu. Brzy se ovšem stane nezbytnou součástí firemní praxe.

Za třetí: Společně s nárůstem nových forem video komunikace budeme také svědky většího množství enviromentálních iniciativ. V současnosti až 40% všech zplodin produkují dopravní prostředky. Snížením potřeby dojíždět nebo možností pracovat několik dní v týdnu z domova bychom mohli kolektivně poměrně významně zmenšit naši uhlíkovou stopu.

V neposlední řadě: Video konference jako taková tu zkrátka je a bude. Na trhu je mnoho nástrojů, které jsou jednoduše řečeno „dostačující“. Je na společnostech, aby se při výběru komunikační technologie rozhodli, na čem opravdu záleží.

Zkuste zvýšit produktivitu svých meetingů

Zkuste zvýšit produktivitu svých meetingů

Video komunikace stvořená pro vaše podnikání
Aplikace Lifesize – určená pro mobilní zařízení, stolní počítače i platformu internetového prohlížeče – poskytuje vysoce kvalitní video komunikaci. Svou spolehlivostí a důrazem na uživatelskou jednoduchost prokazuje, že se jedná o odzkoušené a moderní řešení pro vaše důležitá jednání.

Lifesize spolupracuje se všemi
I přesto, že konferenční řešení Lifesize samo o sobě nabízí nesrovnatelně konzistentní provoz napříč různými zařízeními a jednacími prostory, k zajištění plynulosti vašeho workflow systémy Lifesize podporují služby, jako jsou Skype for Business, Outlook, Slack, Hipchat, Cisco či Polycom.

Řešení pro každý typ zasedací místnosti
Od konferenčních sálů a jednacích místností, až po malé zasedačky – do všech těchto prostor dokáže cloudové řešení Lifesize přinést přední světovou video komunikační technologii a možnosti bezdrátové prezentace. Všechno je navrženo a provedeno s takovou podporou, aby byl váš zážitek skvělý již od prvního dne.

Lifesize používají desítky tisíc organizací po celém světě.

 

Více o společnosti Lifesize a jejich videokonferenčních řešeních v našem produktovém katalogu.

Hledáte vhodné videokonferenční řešení pro týmovou spolupráci ve vaší firmě? Chcete si Lifesize vyzkoušet? Rádi vám poradíme.

Michal Černý

michal.cerny@audiopro.cz+420 608 213 669

Soubory ke stažení​

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com