Electro-Voice

Nová patentovaná technologie – ASC neboli automatická kompenzace saturace transformátoru

Automatická kompenzace nasycení transformátoru (ASC) je patentovanou technologií společnosti Electro-Voice. Tato technologie dopomáhá k mimořádnému zvuku reprosoustav s linkovými transformátory u 70/100voltových systémů.

Výhodou nové technologie je především zachování odezvy v basovém pásmu při zajištění stabilní zatěžovací impedance zesilovače – to vše bez ohledu na počet paralelně zapojených reproduktorů. Reprosoustavy vybavené technologií ASC – včetně subwooferů – tak zní prakticky identicky „s i bez“ použití transformátoru.

Video ukázka společně s tímto textem popisují princip nové technologie.

Problém

S rostoucí úrovní signálu každý transformátor dosáhne bodu, kdy se jeho jádro začne nasycovat. K tomuto jevu dochází nejdříve u nízkých frekvencí. Pokud k tomu dojde, zatěžovací impedance může klesnout natolik, že může dojít k aktivaci ochran zesilovače nebo až k jeho poškození. 

Pokud je v systému paralelně zapojeno více reproduktorů, nastává ještě vyšší riziko poklesu zatěžovací impedance a následnému selhání zesilovače. Při přesycení jádra transformátoru dochází k výraznému poklesu zatěžovací impedance a tedy k výraznému nárůstu proudu, srovnatelném se zkratem zesilovače.

Hornopropustný filtr na 50 Hz (nahoře). Hornopropustný filtr na 50 Hz a 100 Hz (dole:)


Obvyklou praxí profesionálních zvukových systémů je použití filtru typu horní propust s mezní frekvencí okolo 50 Hz. Tento filtr pak působí na celý systém a redukuje riziko přesycení jádra transformátoru tím, že ještě před transformátorem omezuje množství energie v nízkých kmitočtech, kde k přesycení dochází nejdříve.  

Za dostatečně nízkou mezní frekvenci je považováno 50 Hz. Tato frekvence u většiny hudebních žánrů a poslechových situací neovlivňuje naše vnímání basové odezvy. S větším počtem zapojených transformátorů však většina výrobců pro zachování stability doporučuje použití ještě vyšší mezní frekvence. To ovšem znamená také méně basů a „chladnější“ zvukový charakter.

Řešení

Technologie ASC pomáhá tento problém řešit jiným způsobem, a sice hornopropustným filtrem s automaticky proměnlivou mezní frekvencí v každém reproboxu. Obvod ASC snímá proud transformátoru v basovém pásmu a podle jeho úrovně mění mezní frekvenci filtru právě tak, aby zabránil přesycení jádra transformátoru. Tím dosáhne příjemného a plného zvuku filtru 50 Hz, avšak s takovou úrovní ochrany zesilovače, která jinak vyžaduje vyšší omezení pásma filtrem 100 Hz.

Transformátor TK-150 vložený přes zadní vstupní panel:


Technologie ASC patří mezi standardní výbavu všech modelů nové řady instalačních reprosoustav řady Electro-Voice EVC a je optimalizována pro použití s firemními 100V transformátory TK-150. Kromě všech modelů EVC jsou technologií ASC standardně vybaveny také u reprosoustavy EV ZX1i.

V případě kombinace ASC (automatická kompenzace saturace) a transformátoru TK-150 je téměř nemožné uchem rozpoznat, zda je reproduktor zapojen přes transformátor či nikoliv. A protože odezva TK-150 je v pásmu 35 Hz až 20 kHz vyrovnaná (± 1 dB), bohatému a plnému zvuku se těší dokonce i subwoofery se 100V transformátorem. 

Na počtu paralelně zapojených reproduktorů nezáleží – ASC pomáhá zachovat bohatou basovou odezvu zvukových systémů a zároveň udržuje zatěžovací impedanci v takovém rozsahu, který je pro výkonové zesilovače bezpečný.

ASC je standardní výbavou všech modelů nové řady Electro-Voice EVC Series:
V níže uvedeném videu naleznete podrobnější informace o modelech řady EVC Series, které využívají technologii ASC:  • Nabídka produktů EV na našem e-shopu kreatek.cz – ZDE.

Audiopro s.r.o.

Lužná 591/4
160 00 Praha 6
Česká republika

© 2013 Audiopro s.r.o. Všechna práva vyhrazena.